LOB2018-03-08T12:31:38+00:00

LOB

Wat is LOB?

Bij LOB krijgen de leerlingen informatie over en begeleiding bij keuzes voor hun verdere loopbaan. Loopbaanoriëntatie gaat over alles wat de leerling helpt om hen voor te bereiden op de keuzes voor hun toekomstige studie of baan.

Wat leer je?

Bij LOB leren leerlingen na te denken over het vervolg van hun studie en een mogelijk beroep. Dat begint al in het eerste jaar bij de kennismaking met onze vijf uitstroomprofielen. Verder in de opleiding krijgen leerlingen te maken met de belangrijke keuze voor een vervolgopleiding. Belangrijke doelen van LOB zijn:

·         de leerling leert zijn eigen loopbaancompetenties kennen
·         de leerling krijgt zicht op loopbaanontwikkeling door middel van een loopbaandossier

 Loopbaancompetenties

Elke leerling bekijkt aan de hand van loopbaancompetenties wat hij kan en wil en hoe dit omgezet kan worden in een beroep of opleiding. Met behulp van de vijf loopbaancompetenties kunnen leerlingen keuzes maken en zelf hun loopbaan sturen. De vijf loopbaancompetenties zijn: 

·         kwaliteitenreflectie: wat kan ik het best en hoe weet ik dat?
·         motievenreflectie: wat wil ik, waar ga en sta ik voor en waarom?
·         werkexploratie: welk soort werk past bij mij en waarom?
·         loopbaansturing: hoe bereik ik mijn doel en waarom zo?
·         netwerken: wie kan mij helpen mijn doel te bereiken en waarom die mensen? 

Loopbaandossier

In een loopbaandossier beschrijft een leerling wat hij of zij heeft gedaan om te weten komen wat de eigen loopbaancompetenties zijn.