Ondersteuningsteam2018-02-14T15:55:16+00:00

Ondersteuningsteam

Op het Loket staat de leerling centraal. Dit betekent dat wij binnen onze school op verschillende niveaus ondersteuning bieden die de leerlingen nodig hebben.
Het eerste aanspreekpunt voor onze leerlingen en de ouders is de persoonlijke coach die elke leerling krijgt. De coach helpt de leerling te ontwikkelen naar zelfstandigheid. Daar waar er sprake is van complexere hulpvragen, kan er gebruik gemaakt worden van het Ondersteuningsteam. Het Ondersteuningsteam bekijkt samen met de coach en ouders welke interventie nodig is. Zo kan er bijvoorbeeld gekozen worden voor de inzet van Remedial Teaching, Counseling, School maatschappelijk werk of een handelingsplan voor in de les. Daarnaast kan er ook aan arrangement aangevraagd worden waarbij er intensieve begeleiding beschikbaar is voor de leerling. Al deze interventies worden van te voren met ouders en coach besproken en geëvalueerd.

Ons doel is om de leerling bij te staan in het behalen van zijn/haar doelen!

In het ouderportaal zijn de namen van de leden van het ondersteuningsteam terug te vinden inclusief haar/zijn contactgegevens.