Te laat komen2018-03-16T10:40:56+00:00

Te laat komen

Komt een leerling te laat in de les dan dient hij zich in de dienstkamer te melden. Pas met een ‘te-laat-kombriefje’ wordt een leerling tot de les toegelaten. Te laat komen zonder geldig excuus wordt geadministreerd. De meldkamer geeft de registratie periodiek (zie onderstaande 3-6-9 stappen) aan de mentor/teamleider door. Indien er geen geldig excuus voor het te laat komen is, geldt de volgende regeling die gebaseerd is op afspraken met Bureau Leerplicht:

3x te laat/ OA (= ongeoorloofd afwezig): een gesprek tussen coach en leerling waarbij afspraken worden gemaakt om het te laat komen/afwezigheid te stoppen; Hierover gaat er een mail naar ouders. Gemiste tijd wordt ingehaald.

6x te laat/OA: Teamleider stelt ouders daarvan (schriftelijk) op de hoogte. Ouders worden uitgenodigd om samen met de leerling en de coach een gesprek aan het gaan en afspraken te maken om het te laat komen/de afwezigheid te stoppen. Gemiste tijd wordt weer ingehaald.

9x te laat/OA: ouders/verzorgers en leerling worden opgeroepen door Bureau Leerplicht. Leerplicht gaat met de zaak aan de slag en bekijkt passende maatregel. Gemiste tijd wordt weer ingehaald.

Te laat komen zonder geldig excuus betekent in alle gevallen: volgende werkdag om 8 uur melden. Dit wordt per mail aan ouders en leerlingen (It’s learning) medegedeeld.