Vakantieregeling 2018-03-16T10:41:06+00:00

Vakantieregeling

Vakantieregeling WalburgCollege/DevelsteinCollege

Herfstvakantie: 16 oktober 2017 t/m 20 oktober 2017
Kerstvakantie: 25 december 2017 t/m 5 januari 2018

Voorjaarsvakantie: 26 februari 2018 t/m 2 maart 2018
Goede vrijdag: 30 maart 2018

Tweede Paasdag: 2 april 2018
Meivakantie: 23 april 2018 t/m 4 mei 2018

Hemelvaartsdag: 10 mei 2018
Extra vrije dag: 11 mei 2018

Tweede Pinksterdag: 21 mei 2018
Zomervakantie: 16 juli 2018 t/m 24 augustus 2018

Het vakantieschema is vastgesteld in de regio Drechtsteden.
Let op: De vakantieroosters van het Loket kunnen afwijken van die van het ministerie van OCW. De vakantieroosters van het Loket zijn echter bindend.


Vakantie buiten de vastgestelde periodes is in principe niet mogelijk. Slechts in uitzonderlijke situaties – ter beoordeling van de schoolleiding – geeft de leerplichtwet de mogelijkheid om van deze regel af te wijken.

Mocht u bijzonder verlof aan willen vragen voor uw zoon/dochter dan raden wij u aan contact op te nemen met de teamleider van de afdeling waar uw kind ingeschreven staat.