Vakantieregeling2018-06-25T09:34:07+00:00

Vakantieregeling

Zie hieronder de vakantieregeling voor schooljaar 2017/2018

Vakantieregeling WalburgCollege/DevelsteinCollege

Herfstvakantie: 16 oktober 2017 t/m 20 oktober 2017
Kerstvakantie: 25 december 2017 t/m 5 januari 2018

Voorjaarsvakantie: 26 februari 2018 t/m 2 maart 2018
Goede vrijdag: 30 maart 2018

Tweede Paasdag: 2 april 2018
Meivakantie: 23 april 2018 t/m 4 mei 2018

Hemelvaartsdag: 10 mei 2018
Extra vrije dag: 11 mei 2018

Tweede Pinksterdag: 21 mei 2018
Zomervakantie: 16 juli 2018 t/m 24 augustus 2018

Zie hieronder de vakantieregeling voor schooljaar 2018/2019

Herfstvakantie                          Maandag 22 oktober 2018  tot en met vrijdag 26 oktober 2018
Kerstvakantie                            Maandag 24 december 2018 tot en met vrijdag 4 januari 2019 januari

Voorjaarsvakantie                    Maandag 25 februari 2019 tot en met vrijdag 1 maart 2019
Meivakantie                               Vrijdag 19 april 2019 tot en met vrijdag 3 mei 2019

Hemelvaartsdag                        Donderdag 30 en vrijdag 31 mei 2019
Pinkstervakantie                       Maandag 10 juni 2019

Zomervakantie                          Maandag 22 juli 2019 tot en met vrijdag 30 augustus 2019

Het vakantieschema is vastgesteld in de regio Drechtsteden.
Let op: De vakantieroosters van het Loket kunnen afwijken van die van het ministerie van OCW. De vakantieroosters van het Loket zijn echter bindend.


Vakantie buiten de vastgestelde periodes is in principe niet mogelijk. Slechts in uitzonderlijke situaties – ter beoordeling van de schoolleiding – geeft de leerplichtwet de mogelijkheid om van deze regel af te wijken.

Mocht u bijzonder verlof aan willen vragen voor uw zoon/dochter dan raden wij u aan contact op te nemen met de teamleider van de afdeling waar uw kind ingeschreven staat.